top of page
Sök

Fallolyckor - Sveriges vanligaste olycka

Fallolyckor är en av de allra vanligaste och allvarligaste olyckorna i Sverige, och är ett stort samhällsproblem. Fall orsakar skador som frakturer, skallskador, skador på inre organ och kan även leda till dödsfall. Även fall utan kroppsskada ger försämrad livskvalitet. Vi vill med detta inlägg lyfta fram vikten av förståelsen för fallolyckors påverkan på äldres välmående och vad man kan göra för att förhindra fallolyckor.


”9 av 10 skador orsakas av ett fall bland äldre”


Fall och fallskador är i särklass den vanligaste skadeorsaken till inläggningar på sjukhus. Fallolyckor utgör två tredjedelar av alla olycksfall, vilket motsvarar 67 000 personer varje år. För de äldsta i vårt samhälle, personer som är 80 år eller äldre, orsakas 9 av 10 skador av ett fall. Bland äldre är höftledsskador den vanligaste skadetypen och dessa leder ofta till besök på en akutmottagning och lång behandling på sjukhus.


En tredjedel av personer som är 60 år och äldre faller minst en gång varje år, och efter 80 års ålder drabbas varannan person. Det tycks inte vara någon variation mellan årstider i hur fallen fördelar sig över året i hemmet och på institution. Varje år i samband med första halkan ses dock en ökad belastning på akutmottagningarna. Cirka 20% av fallolyckorna för personer i 80-års åldern är halkolyckor.


“Rutinmässig översyn av hjälpmedel är av stor betydelse för patientsäkerheten”


Det är tydligt att fall och dess konsekvenser utgör ett stort hälsoproblem i samhället. Även fall utan kroppsskada ger försämrad livskvalitet eftersom den som fallit ofta begränsar sina aktiviteter av rädsla för att falla igen. Som tur är finns det hjälpmedel och studier med fokus på att förhindra eller lindra fallolyckor.


Vårdhandboken, som är en tjänst från Sveriges regioner och kommuner, förklarar att rutinmässig översyn av hjälpmedel är av stor betydelse för patientsäkerheten, exempelvis av rullstolar, rollatorer, bromsar, sängar, sängbord och stödhandtag med mera. Det är också viktigt att regelbundet utvärdera behovet och effekten av insatta åtgärder och produkter.


Andra produkter för att minska fallolyckor är till exempel antihalksockor som är en socka med halkskydd för inomhusbruk. Det finns även höftskyddsbyxor som ska dämpa vid ett fall. Sedan finns det rollatorer i olika former för inomhus- och utomhusbruk, där Nordic Winters har tagit fram Rollatorbroddar för att minska risken för halka med rollatorn. För att ytterligare motverka fallolyckor orsakat av halka kan broddar till skor användas.


Det finns även starka bevis för att träning med syftet att förbättra balans- och gångförmåga samt muskelstyrka, rörlighet eller uthållighet minskar fallfrekvensen.


För att sammanfatta, fallolyckor är den allra vanligaste olyckan i Sverige. Bland äldre orsakas 9 av 10 skador av en fallolycka, där cirka 20% av alla fallolyckor är på grund av halka. Rutinmässig översyn av hjälpmedel kan alltså vara avgörande tillsammans med fortsatt utveckling av hjälpmedel och träningsformer för att motverka fallolyckor.


Stort tack för att du tagit dig tiden att läsa om fallolyckor i Sverige. Hur ska vi hantera detta samhällsproblem tycker du? Skriv gärna till oss!Med vänliga hälsningar,

Pontus och teamet på Nordic Winters

Nordic Winters ABKällor:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2014). Fallolyckor - Statistik och analys.


Vardhandboken.se. (2019). Fallprevention - Vårdhandboken. [online] Available at: https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/basal-och-preventiv-omvardnad/fallprevention/ [Accessed 2 Sep. 2019].

72 visningar0 kommentarer

Comentarios


bottom of page